Poštovani webshop trenutno nije u funkciji. Ukoliko imate bilo kakvu reklamaciju, žalbu, predlog ili sugestiju možete nas kontatkirati na društvneim mrežama ili na broj telefona 0644043744